E-Book stressmeditatie

E-Book Stress en Meditatie

Verkrijgbaar slechts ad 15 euro per stuk inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland.

Bestellen via info@prakashayurveda.nl
Mobielnr: 06-16523622

Ideaal geschikt en aan te raden als naslagwerk en studiemateriaal voor de Natuurgeneeskunde en Psychiatrie.

Recensie op CD -Rom Drs. P.R.E. Madari M.D. over Stress en Meditatie, inclusief baanbrekend Lokaal Wetenschappelijk Onderzoek op het Transcendente Meditatie Programma.

Deze CD-Rom bevat een E-boek over de oorzaken van ziekte, de rol van Stress daarbij en de effecten van Meditatie en Ayurveda daarop.

Drs. P.R.E. Madari is arts, gespecialiseerd in Ayurveda.

Het E-Boek bevat definities van Stress en het Transcendente Meditatie programma ontwikkeld door Maharishi Mahesh Yogi.

Duidelijkheid wordt gegeven over de fysiologie van stress, de invloed hiervan op de hormonale homeostasis en op enkele organische (interne) ziekten met schematische uitleg.

Verschillende behandelmethoden tegen Stress worden besproken door Madari, variërend van medicamenteuze behandelingen tot en met Transcendente Meditatie.

Er is aandacht voor Ayurveda en de 4 Veda’s.

Vooral zijn eigen wetenschappelijke onderzoeken worden geanalyseerd evenals een aantal casussen.

De bijlagen hebben meer informatie over de auteur zelf en veel algemene informatie. Het biedt een uitstekend pakket met informatie voor mensen (vooral professionals) die zich interesseren in Meditatie en ook waarde hechten aan Evidence based informatie.

Omslag E-BOOK:

Vooraankondiging

De auteur: Med. Drs. P.R.E. Madari, M.D.
Ayurveda Arts; Geregistreerd Somatisch Arts werkzaam in de Psychiatrie; Verslavingsarts; Crisis Arts; Arbo Arts.

STRESS EN MEDITATIE

Ayurveda: De Wetenschap van het Leven

Alles over stress, de invloeden ervan en het effect van Meditatie en Ayurveda daarop.

Inclusief het baanbrekend:
Lokaal Wetenschappelijk Onderzoek op het Transcendente Meditatie Programma in Suriname.

Derde Herziende druk April 2007, Lelystad, Nederland

STRESS AND THE TRANSCENDENTAL MEDITATION PROGRAM.
Subtitle: Ayurveda, the science of life.

Everything about stress, its influences and the effects of meditation and Ayurveda thereby.
Special Inclusive:
The Local Scientific Study on the Transcendental Meditation Program in Suriname.
Third Reviewed edition April 2007, Lelystad, The Netherlands

In deze scriptie zal worden ingegaan op het effect van stress op het hormonale evenwicht en op enkele organische ziekten, zodat het duidelijker kan worden dat stress de basis is van veel ziekten.
Ook zal ingegaan worden op de effectieve manier waarmede de T.M. – techniek afrekent met het stressprobleem door “stressrelease”.
Bij deze nieuwste uitgave zal ook voldoende aandacht besteed worden aan de Ayurvedische geneeskunde als geheel. Daarom zullen er als bijlage enkele recente publicaties en referenties worden toegevoegd met dank aan alle auteurs/collega’s die hun onbaatzuchtige toestemming daartoe hebben gegeven.
De T.M. en T.M. Siddhi technieken kunnen worden beschouwd als de allerbelangrijkste Ayurvedische behandelingen aangezien zij het bewustzijn als geheel ontwikkelen en daardoor de totale essentie van het leven verbeteren. Door deze technieken te integreren in de rest van de Ayurveda zijn er ook veel betere resultaten te merken van de therapieën.
Dit geldt ook voor de andere natuurgeneeswijzen en vooral voor de allopathische of westerse geneeskunst.
De Ayurveda is de oudste geneeskunst en wordt terecht ook genoemd “de Moeder van de geneeskunde” aangezien elke andere geneeskunde erin terug te vinden is.

INHOUDSOPGAVE:

-Voorwoord
-Hoofdstukken:
I. Inleiding:
a. Stress (definities).
b. Het Transcendente Meditatie Programma.
De Maharishi Technologie van het Verenigd Veld
en de toepassing daarvan in de gezondheidszorg.

II. Stress: De moderne epidemie
a. De fysiologie van stress.
b. – Vroege en late symptomen van stress.
– De vicieuze cirkel (Positieve Feedback).
-Stress als basis voor het lijden.
c. – De invloed van stress op de hormonale homeostasis: Insuline; Cortisol; Gastrine.
d. – De invloed van stress op enkele organische ziekten: Hypertensie, hartziekten, immunologische stoornissen, ziekte van Crohn, Astma Bronchiale, Kanker.

III. Het behandelen van stress:
A. Medicamenteus.
B. Niet-medicamenteus:
a. Lichaamsbeweging.
b. Biofeedback.
c. Sociale steun uit de omgeving (social support).
d. Transcendente Meditatie:
-het effect van T.M. op de geestelijke en lichamelijke gezondheid.
-de mogelijke (veronderstelde) neurofysiologie van het Transcendente Bewustzijn.
-T.M. en “stress-release”.
-“Substance M” en Serotonine. e. De Veda:
– De 4 Veda’s
– Benaderingen van de Ayurveda

IV. Samenvatting van enkele wetenschappelijke onderzoekingen bij het T.M.-programma.

V. Het locaal wetenschappelijk onderzoek

a. – Een prospectieve studie:
– Onderzoek A: Enkele fysiologische bevindingen.

– Onderzoek B: Enkele psychologische bevindingen voor en na het aanleren van het T.M.-techniek vergeleken bij een controlegroep.

– Onderzoek C: Enkele bevindingen bij “short-term”-mediterenden vergeleken bij een controle groep.
– Onderzoek D: Enkele bevindingen bij “long-term”-mediterenden en T.M.¬sidhas.

b. Een retrospectieve studie.

c. Casuïstische mededelingen: bespreking van enkele gevallen in Suriname.

Bijlagen:

1. Bijlage Herziene Retrospectieve Studie op T.M., Statistisch programma SPSS –Referenties.
2. Biografie Drs. Madari E.R.P.
3. Curriculum Vitae Drs. Madari E.R.P.
4.De Geschiedenis van Ayurveda.
5.Ayurveda workshop en colitis.
6.Transcendental Meditation may improve blood pressure and insulin resistance.
7.Transcendantal BLISS Meditation.
8.Prakash Medical Ayurveda Folder