Prakash Medical Ayurveda

WEG MET ALLE STRESS, VERSLAVING en CHRONISCHE ZIEKTEN.

Direct resultaat bij psychiatrische en verslavingsproblemen.

CONSULT

Ayurveda

Ayur Veda stamt uit India en is het oudst bekende gezondheidssysteem.(Ayur is leven, Veda is kennis, Ayur-Veda is wetenschap van het leven).

 

Polsdiagnose

Wist u dat uw Hartslag uw gezondheid weerspiegelt?

Bel of app 06-16523622 voor een consult afspraak.

Ayurveda Kruiden

Ayurvedische kruiden en producten

Panchakarma

Reinigingsbehandeling behandeling. Dit geschiedt m.b.v. de diverse benaderingen van de Ayur-Veda en de persoonlijke Ayurvedische Pols diagnose.

 

“Sama dosha samagnisca sama dhatu mala kriyah
prassanatmendriya manah svastha itya bhidhiyate.”

“Hij/zij die in zich in zijn ware zelf bevindt, wiens Doshas (biokrachten) in evenwicht zijn, wiens Agni (metabolisme) in evenwicht is, wiens Dahtus (weefsels )gezond zijn, wiens Malas (uitscheiding van afvalproducten) goed is, wiens handelingen juist zijn, en wiens geest, ziel en zintuigen in extase zijn, hij/zij wordt gezien als iemand die perfect gezond is.”